Skip to:

Edunivo richt zich op onderwijsvernieuwing

Volwaardige digitale leermiddelen

Edunivo ontwikkelt volwaardige leermiddelen die aansluiten bij het niveau van de individuele leerling in een klas en benut daarbij de digitale mogelijkheden ten volle.
Net als onze jongeren richten wij ons op de toekomst!